Chuyển tới nội dung

Những khuyết điểm của tư duy logic là gì?

  • bởi

Bạn có thể có tư duy logic không có khuyết điểm, điều đó chính là trí tuệ.

Nhưng những khuyết điểm của tư duy logic dựa trên thực tế rằng những gì bạn coi là “logic” chỉ là sự tích lũy của kiến thức trong tâm trí của bạn.

Do đó, tư duy logic là không hoàn chỉnh.

TẠI SAO TƯ DUY LOGIC CÓ KHUYẾT ĐIỂM:

Hãy nghĩ đến một đứa trẻ 5 tuổi so với một người lớn 50 tuổi khi cố gắng thảo luận về logic của một vấn đề:

  1. Đứa trẻ có 5 năm kiến thức mà từ đó chúng rút ra kết luận
  2. Người lớn có 50 năm kiến thức mà từ đó họ rút ra kết luận

Người lớn có thể gần với “sự thật” hơn, nhưng họ vẫn chỉ đang rút ra kết luận từ những gì họ đã học được (đã thêm vào tâm trí của họ)

Vậy logic của họ có thực sự đúng không?

“LOGIC” CHỈ LÀ RÚT RA TỪ NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ HỌC

Vì thế, nó không hoàn chỉnh!

Tâm trí con người giống như một con rô-bốt. Những gì đã được thêm vào là tất cả những gì nó có thể xuất ra – không hơn, không kém.

Giống như trí tuệ nhân tạo ChatGPT chỉ có thể đưa ra câu trả lời dựa trên những gì nó đã được huấn luyện, tâm trí con người cũng hoạt động theo cách đó.

Vậy thì, nền tảng thực sự của tư duy logic là gì và chúng ta có thể có tư duy logic thực sự không?

NỀN TẢNG THỰC SỰ CỦA TƯ DUY LOGIC = VŨ TRỤ

Lý do tại sao chúng ta không có tư duy logic là vì chúng ta đang vận hành từ tâm trí “cái tôi” / tâm trí con người – tâm trí đã được thêm vào chúng ta từ cuộc sống mà chúng ta đã trải qua.

Nền tảng của logic đến từ chính Vũ Trụ!

Do đó, nếu bạn muốn có tư duy logic thực sự, bạn cần loại bỏ sự gắn kết với tâm trí con người mà từ đó bạn đang rút ra kết luận và suy nghĩ, và vượt qua nó để đến với tâm trí thực sự bên trong bạn – Tâm Trí Vũ Trụ.

Khi đó bạn có tư duy logic thực sự vì bạn có tâm trí thực sự khách quan, toàn tri và toàn kiến.

Đó là sự giác ngộ.

Điều này có thể đạt được bằng cách loại bỏ tâm trí con người giả dối của bạn thông qua thiền định.

STEVEN

Contact Me on Zalo