Chuyển tới nội dung

Bạn đã đọc cuốn sách nào mà hoàn toàn loại bỏ cái tôi của bạn chưa?

  • bởi

Điều đó có thể thực hiện được không?

Không có cuốn sách nào có thể hoàn toàn loại bỏ cái tôi của bạn – điều đó phải do bạn thực hiện.

Tôi đã đọc những cuốn sách giải thích về bản ngã và lý do cần loại bỏ nó, nhưng chúng không cung cấp phương pháp hoàn chỉnh nào, tốt nhất chỉ là chuyển đổi từ trạng thái bản ngã này sang trạng thái khác.

Ví dụ về các cuốn sách:

  • “Sức mạnh của Hiện tại và Trái đất Mới” của Eckhart Tolle – giải thích về bản ngã và sự thay đổi quan điểm.
  • “Zarathustra đã nói như vậy” của Friedrich Nietzsche – hiểu biết về bản ngã.
  • “Book of Wisdom” của Woo Myung – hiểu biết sâu sắc về bản ngã và sự thay đổi quan điểm.
  • “Làm thế nào để thu phục bạn bè và gây ảnh hưởng đến mọi người” của Dale Carnegie – chuyển đổi cái tôi từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Có rất nhiều ví dụ về sách và thánh thư tự giúp – chúng cung cấp hiểu biết về bản ngã, nhưng liệu con người có thực sự có thể loại bỏ bản ngã nhờ vào chúng hay không?

Vậy còn một phương pháp thực tiễn để loại bỏ bản ngã là gì?

Woo Myung đã đề cập đến một phương pháp trong nhiều cuốn sách của ông ấy, nhưng để áp dụng nó, bạn cần có sự hướng dẫn – bạn không thể chỉ dựa vào một cuốn sách mà loại bỏ bản ngã.

Tôi nhận ra rằng phương pháp thiền mà ông ấy đã tạo ra thực sự loại bỏ bản ngã một cách triệt để và hợp lý nhất mà tôi có thể tưởng tượng, và tôi đã thực hành nó kể từ đó.

Thông qua phương pháp này, tôi đã có thể hiểu rõ bản ngã là gì, chiều sâu của nó, nó khốn nạn và ích kỷ như thế nào, và quan trọng hơn – làm thế nào để loại bỏ nó hoàn toàn.

STEVEN

Contact Me on Zalo